Εκτύπωση

Οδηγός Διατήρησης πειθαρχίας στην τάξη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

Ξέρετε κανέναν καθηγητή/τρια που δεν αντιμετώπισε έστω και μια φορά στην καριέρα του/της, προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών/τριών στη σχολική τάξη;
Πού δεν αιφνιδιάστηκε από την απρόβλεπτη, μερικές φορές μειωτική και υπονομευτική για το μάθημα συμπεριφορά των μαθητών του;

Ένας τέτοιος καθηγητής, αν υπάρχει, δεν χρειάζεται να διαβάσει τις σχετικές ιδέες και συμβουλές που ακολουθούν και αφορούν τη «Διατήρηση της πειθαρχίας στη σχολική τάξη».

Εκτύπωση

Καθηγητές 2012-2013

     Καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο το Σχολ.Έτος 2012-2013

Εκτύπωση

Καθηγητές 2013-2014

     Καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο το Σχολ.Έτος 2013-2014

Εκτύπωση

Άδειες Εκπ/κών

 Με αφορμή την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3528/2007 από τον Ν.4210/2013, την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην εθνική μας νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ? του Ν. 4075/2012 και τα σχετικά ερωτήματα που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες μας, σας παραθέτουμε τις άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών αυτών για διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας. Δείτε το Αρ.Πρωτ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/05-05-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ με ΘΕΜΑ: «Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»