Εκτύπωση

Τριετές Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ

Από το Σχολικό Έτος 2018-2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν.4547/2018 (Α΄ 102) θεσμοθετήθηκε η τριετής φοίτηση στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ). Οι απόφοιτοι Γυμνασίου με τριετή φοίτηση αποκτούν Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο ειδικότητας. Οι απόφοιτοι Λυκείου με διετή φοίτηση αποκτούν Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου τέσσερα.

Εκτύπωση

Επιτυχόντες μαθητές

Οι μαθητές μας ανάλογα με την επιλογή τος, μπορούν με Πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα, να εισαχθούν σε σχολές Α.Τ.Ε.Ι ή Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι αντίστοιχα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετές επιτυχίες εργαζομένων μαθητών. Όσοι δε υπερέβαλαν εαυτόν πέτυχαν στη σχολή πρώτης προτίμησης τους.

Εκτύπωση

Παρουσίαση ΕΠΑ.Λ - Εγγραφές

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, παρέχεται  από τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ και αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας  με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερους σκοπούς:

    • την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών.
    • τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και την ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων τους.
    • την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Με την ολοκλήρωση της φοίτησή τους οι μαθητές μας αποκτούν, ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ και ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Εκτύπωση

Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων

Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων

Aριθ. 23.613/6/Γ2/4094/86 (ΦΕΚ ? 619 Β/25-9-86)

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167), αποφασίζουμε :

Καθορίζουμε ως εξής τα θέματα που αναφέρονται στη συγκρότηση των μαθητικών κοινοτήτων των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα όργανα και στη διαδικασία εκλογής τους, καθώς και στον τρόπο συμμετοχής τους στην οργάνωση της μαθητικής ζωής.

 

Εκτύπωση

Σχολική ζωή - Αγωγή Μαθητών

 

 Σχολική ζωή - Αγωγή Μαθητών

Το Σχολείο αποτελεί τον φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης και οργανωμένης προσπάθειας ώστε οι μαθητές να διαμορφώσουν μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή των μαθητών πρέπει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.